> > >

střechy • fasády

střechy

fasády

servis

materiály

o firmě

kontakt

střechy

Nabízíme bezproblémovou a plně funkční střechu!

fasády

Provedeme kompletní sanaci obvodového pláště!

 

Řada našich realizací dokazuje, že investice do kompletního zateplení fasády i střešního pláště ušetří mnoho prostředků určených k vytápění a společně s výměnou oken výrazně zvyšuje úroveň bydlení.

servis
fasády
hydrolizace střech
 • Hydroizolace plochých střech
 • Generální opravy střech
 • Izolace spodních staveb proti zemní vlhkosti a radonu
 • Rekonstrukce lodžií a teras včetně zábradlí
 • Klempířské a natěračské práce
 • Hromosvody a jejich revize
 • Zateplování fasád
 • Dodatečné zateplení obvodových plášťů panelových domů
 • Výměny oken, parapetů, zábradlí lodžií
 • Návrhy barevného řešení nové fasády
 • Zhotovíme stavebně technický průzkum střechy
 • Zaměříme a provedeme zjišťovací sondy stávající skladby střechy
 • Navrhneme skladbu ověřenou tepelně technickým výpočtem
 • Určíme kotevní prostředky na základě tahových zkoušek
 • Doporučíme funkční ventilační hlavice pro odvětrávání bytových jader
 • Zpracujeme potřebnou projektovou dokumentaci
 • Nabídneme způsob realizace a harmonogram prací s ohledem na požadavky zákazníka
 • Vypracujeme cenovou nabídku ve variantních řešeních
 • Zajistíme bankovní úvěr
materiály
izolační systémy

DEKTRADE

VEDAPLAN

IZOPROTAN

fasády

WEBER

V oblasti realizací stavebních izolací nabízíme služby již od roku 1997. Naši pracovníci mají mnohaleté zkušenosti v oboru a jsou pravidelně proškolováni u dodavatelů značkových materiálů. Jsou plně technicky vybaveni. Poskytujeme vysoké záruky.

 

Zaměřujeme se na pokládku fóliových a živičných systémů plochých střech i  spodních staveb.

o firmě

Dále jsme aplikační firmou fasádního zateplovacího systému Baumit. Provádíme zateplování fasád dle platných norem v barevných řešeních dle přání zákazníka.

 

Řada našich realizací dokazuje, že investice do kompletního zateplení fasády i střešního pláště ušetří mnoho prostředků určených k vytápění a  společně s výměnou oken výrazně zvyšuje úroveň bydlení.

-->

 

 

 

 

 

 

 

EU OP PIK

Společnost ABISKO, s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025034:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY SPOLEČNOSTI ABISKO, s.r.o.

 

Cílem projektu je realizace vybraných opatření, jejichž výstupem bude snížení energetické náročnosti vlastního objektu. V rámci projektu bude provedeno zateplení obálky budovy, výměna výplní otvorů a modernizace systému vytápění.

 

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

kontakt

Abisko, s.r.o.

Huřviny 2528

270 36 Rakovník II

tel. / fax: 311 233 541

abisko@abisko.cz

Ing. Pavel Roubal

jednatel

tel.: 603 473 483

 

IČO:    27 66 02 81

DIČ:    CZ 27 66 02 81

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C,

vložka 122287

napište nám!

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se ABISKO, s.r.o., se sídlem 2528, Huřviny, 270 36 Rakovník II, IČ 27660281, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu oprávněného zájmu evidujeme Email po dobu nezbytně nutnou. Tyto údaje zpracováváme za účelem za zodpovězení otázek.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email renata.hejhalova@abisko.cz nebo na sídlo naší společnosti: ABISKO, s.r.o., 2528, Huřviny, 270 36 Rakovník II.

Abisko s.r.o. | střechy a fasády, zateplení